Biznes i finanse

Co to jest konto maklerskie i jakie niesie ze sobą możliwości?

Konto maklerskie jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą grać na giełdach. Liczba takich osób systematycznie rośnie, a trend ten wyraźnie zaznacza się w Polsce. Paradoksalne efekt ten nie jest tylko wzrostem świadomości inwestorskiej pośród naszych rodaków. W wielu przypadkach jest to chęć ucieczki od rodzimej waluty, do czego pośrednio zachęca prezes najważniejszej instytucji finansowej w Polsce. Jakie rynki obsługuje konto maklerskie?

 • Czym jest konto maklerskie?
 • Gdzie można otworzyć konto maklerskie?
 • Czy założenie rachunku maklerskiego jest trudne?
 • Czy warto zadbać o wsparcie eksperckie konta maklerskiego?

Konto maklerskie – co to jest? 

Jest to podporządkowane danej osobie konto, na którym widnieją elektroniczne zapisy wszelkich operacji dokonanych przez lub w imieniu inwestora.

Za pośrednictwem rachunku możliwe jest zlecanie zakupu bądź sprzedaży papierów wartościowych. Tam też zgromadzone są nabyte udziały oraz środki pieniężne.

Rachunek maklerski otwiera się za pośrednictwem:

 • Biura maklerskiego;
 • Banku;
 • Platformy tradingowej.

Usługa dostępna jest dla osób pełnoletnich, niezależnie od ich statusu prawnego. W większości wypadków założenie konta maklerskiego wiąże się ze złożeniem stosownych wniosków, dokumentów potwierdzających tożsamość oraz podpisanej umowy o świadczenie usługi.

W odróżnieniu od platformy tradingowej oferującej konto maklerskiebank lub biuro mogą powiązać rozpatrzenie przez siebie wniosku o prowadzenie rachunku maklerskiego z wynikiem testu, na podstawie którego instytucja zorientuje się w sytuacji finansowej inwestora. Zabieg ma posłużyć celom inwestycyjnym oraz pomoże ustalić stopień wiedzy przyszłego inwestora na temat szeroko pojętych zagadnień finansowych.

Czy środki finansowe na platformie tradingowej są bezpieczne? 

Bezpieczeństwo finansowe powinno być podstawowym kryterium wyboru odpowiedniej platformy. Z pewnością powinien być to podmiot, który może poszczycić się kontrolą Urzędu Nadzoru Finansowego jednego z Państw europejskich. W takiej sytuacji zgromadzone środki objęte są ochroną do wysokości 100 000 EUR.

Jakie rynki obsługuje dobre konto maklerskie? 

Najpopularniejszą formą inwestowania w Polsce nadal są akcje. Rynek wydaje się stosunkowo przejrzysty, a przy wsparciu ekspertów, stale analizujących główne indeksy giełdowe na świecie, szanse na korzystną lokatę kapitału są naprawdę wielkie.

Poprzez konto maklerskie na platformie inwestor może realizować transakcje obejmujące:

 • Kryptowaluty;
 • Kontrakty CFD;
 • Forex;
 • Akcje;
 • Towary;
 • Kontrakty futures;
 • Obligacje;
 • Fundusze inwestycyjne;
 • Fundusze ETF;
 • Opcje walutowe;
 • Opcje giełdowe.

W przypadku kiedy inwestor uczestniczy już w grze giełdowej, zawartość portfela z łatwością można przetransferować na nową platformę. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Platforma tradingowa – wsparcie konta maklerskiego 

Inwestowanie w wielu przypadkach wymaga stosownego wsparcia na poziomie strategicznym i mentorskim. Samodzielna analiza indeksów może okazać się niewystarczająca, zwłaszcza w kontekście osób rozpoczynających dopiero swoją karierę w branży finansowej.

Niezwykle skuteczne w takiej sytuacji okaże się wsparcie ekspertów, którzy swoje zadania mogą realizować poprzez;

 • Zintegrowane wsparcie cyfrowe;
 • Wsparcie osobiste.

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których inwestorzy mają do dyspozycji opiekuna osobistego. Uzyskują w ten sposób dostęp do indywidualnych szkoleń, porad, a nawet zaproszeń na różnego rodzaju eventy powiązane tematycznie z zainteresowaniami inwestycyjnymi osoby pragnącej lokować swoje aktywa na giełdach.