InformacjeŚlub

Ślub konkordatowy – jakich dokumentów potrzebujemy?

Ślub łączy się z wieloma formalnościami. Nic dziwnego – od tego momentu życie przyszłej młodej pary w świetle prawa kościelnego oraz prawa państwowego się zmieni. Zmiany podatkowe, zmiany dot. dziedziczenia, praw odwiedzin, zmiana nazwiska (choć jest niekonieczna, w większości wypadków następuje) – jest tego sporo.

Ślub konkordatowy – potrzebne dokumenty

Aby nie przedłużać, przejdźmy do meritum. Poniżej znajdziecie listę potrzebnych dokumentów potrzebnych do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – w nim znajdziemy informację o tym, że dana osoba nie jest obecnie w związku małżeńskim i nie ma przeszkód do zawarcia nowego. W prawie polskim i kościelnym bigamia nie jest dozwolona. Zaświadczenie ważne jest sześć miesięcy od daty wydania. Dawniej termin upływał po trzech miesiącach, dlatego czasem w Internecie znajdziemy stare informacje.
 • Zaświadczenie o śmierci współmałżonka (wdowy/wdowcy) – wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego. Jest potrzebne przy powtórnym zamążpójściu/ożenieniu się wdowy/wdowca.
 • Akt urodzenia – w wersji skróconej. Wydaje go Urząd Stanu Cywilnego.
 • Licencja (tylko w części przypadków) – jest to zgoda na ślub poza parafią narzeczonej lub narzeczonego. Dawniej potrzebna także w wypadku parafii, na terenie której mieszkał mężczyzna. Ten dokument wydaje proboszcz.
 • Metryka chrztu i świadectwo bierzmowania (od tego drugiego można uzyskać dyspensę) – wydawana przez parafię, gdzie byliśmy chrzczeni. Ważna jest sześć miesięcy od daty wydania. Dawniej było to jedynie trzy miesiące.
 • Protokół przedmałżeński – spisywany w parafii, na terenie której chcecie wziąć ślub.
 • Dowody osobiste – nie zapomnijcie wziąć ich na ceremonię! Niech pamiętają o nich także świadkowie.
 • Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi – celem zapowiedzi jest ewentualna możliwość poinformowania przez osoby z zewnątrz o przeszkodach małżeńskich. Zapowiedzi muszą być wygłoszone dwa razy (dawniej trzy) i są ważne sześć miesięcy. Istnieje w określonych przypadkach możliwość zwolnienia z zapowiedzi.
 • Zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich, dniu skupienia oraz wizytach w poradni życia rodzinnego – wizyt w poradni powinno być min. trzy.
 • Świadectwo ukończenia katechezy – np. świadectwo maturalne z oceną z katechezy
 • Zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej.

Cudzoziemcy muszą dostarczyć dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Jeden komentarz do “Ślub konkordatowy – jakich dokumentów potrzebujemy?

 • Cudzoziemcy muszą dostarczyć dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Możliwość komentowania została wyłączona.